Printuri

Printuri pe canvas și hârtie fotografică

“Nu te teme, Avrame! Eu sunt scutul tău; răsplata ta va fi nespus de mare.”

Geneza 15: 1
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.
2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor.
3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert.
4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește.
5. Cinsteste pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu preacurvesti.
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturisești strâmb.
10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.
“Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile Lui;”

Maleahi 4: 2
“Mai mare bucurie nu am decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.”

3 Ioan 1: 4
“Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească‑se Numele Tău;
vie Împărăția Ta;
facă‑se voia Ta
precum în cer, așa și pe pământ!
Pâinea noastră cea de toate zilele dă‑ne‑o nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre
precum și noi iertăm greșiților noștri;
și nu ne duce în ispită,
ci izbăvește‑ne de Cel Rău!
Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!”

Matei 6: 9-13
“Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea ...”

Galateni 5: 22, 23
“Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

Matei 6: 33
“... El îți va netezi cărările.”

Proverbe 3: 6
“... să nu vă întristați ca ceilalți, care n‑au nădejde. Căci, de vreme ce credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu, prin Isus, îi va aduce cu El pe cei ce au adormit.”

1 Tesaloniceni 4: 13, 14
“Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.”

Psalm 34: 1
“Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele.”

Proverbe 31: 10
“Ea își deschide gura cu înțelepciune, și învățături plăcute sunt pe limba ei.”

Proverbe 31: 26
“Fiii ei se ridică și o numesc binecuvântată; soțul ei o laudă și el: Multe femei fac lucruri nobile, dar tu le întreci pe toate!”

Proverbe 31: 28, 29
“... dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.”

Isaia 43: 2
“Voi sunteți lumina lumii ...”

Matei 5: 14
“Voi sunteți lumina lumii ...”

Matei 5: 14
“Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.”

Isaiah 43: 4
“Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.”

Isaiah 43: 4
“De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.”

Isaia 43: 4
“De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.”

Isaia 43: 4
“Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.”

Ioan 1: 14
“poporul care stătea în întuneric a văzut o mare lumină, iar peste cei ce locuiau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina.”

Matei 4: 16
“Orice faceți, să faceți din tot sufletul, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, fiindcă știți că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii...”

Coloseni 3: 23, 24
“Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă!”

Matei 11: 28
“Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă!”

Matei 11: 28
“Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem?”

Psalm 27: 1
“Învățăturile Tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei... Eu îmi istorisesc căile și Tu mă asculți...”

Psalm 119: 24, 26
“Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie!”

1 Cronici 17: 27
“Make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands.”

1 Thessalonians 4: 11
“Cine nu renunță la tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.”

Luca 14: 33
“Cine nu renunță la tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.”

Luca 14: 33
“Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte.”

Ioan 14: 27
“Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte.”

Ioan 14: 27
“... Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu.”

Matei 19: 23, 24
“... Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu.”

Matei 19: 23, 24
Pagina 1 din 2 Următoarea