Felicitări

“Nu te teme, Avrame! Eu sunt scutul tău; răsplata ta va fi nespus de mare.”

Geneza 15: 1
“Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile Lui;”

Maleahi 4: 2
“Mai mare bucurie nu am decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.”

3 Ioan 1: 4
“Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

Matei 6: 33
“... El îți va netezi cărările.”

Proverbe 3: 6
“... să nu vă întristați ca ceilalți, care n‑au nădejde. Căci, de vreme ce credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu, prin Isus, îi va aduce cu El pe cei ce au adormit.”

1 Tesaloniceni 4: 13, 14
“Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.”

Psalm 34: 1
“Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele.”

Proverbe 31: 10
“Ea își deschide gura cu înțelepciune, și învățături plăcute sunt pe limba ei.”

Proverbe 31: 26
“Fiii ei se ridică și o numesc binecuvântată; soțul ei o laudă și el: Multe femei fac lucruri nobile, dar tu le întreci pe toate!”

Proverbe 31: 28, 29
“... dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.”

Isaia 43: 2
“Voi sunteți lumina lumii ...”

Matei 5: 14
“Voi sunteți lumina lumii ...”

Matei 5: 14
“Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.”

Isaiah 43: 4
“De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta.”

Isaia 43: 4
“poporul care stătea în întuneric a văzut o mare lumină, iar peste cei ce locuiau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina.”

Matei 4: 16
“Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și‑i vor pune numele Emanuel (עִמָּנוּאֵל - Immanuel), care, tradus, înseamnă: Dumnezeu este cu noi.”

Matei 1: 23; Isaia 7: 14
“Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.”

Ioan 1: 14
“Orice faceți, să faceți din tot sufletul, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, fiindcă știți că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii...”

Coloseni 3: 23, 24
“Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă!”

Matei 11: 28
“Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă!”

Matei 11: 28
“Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem?”

Psalm 27: 1
“Învățăturile Tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei... Eu îmi istorisesc căile și Tu mă asculți...”

Psalm 119: 24, 26
“Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie!”

1 Cronici 17: 27
“Make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands.”

1 Thessalonians 4: 11
“Cine nu renunță la tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.”

Luca 14: 33
“Cine nu renunță la tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.”

Luca 14: 33
“Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte.”

Ioan 14: 27
“Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte.”

Ioan 14: 27
“Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.”

Proverbe 22: 6
“... iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului: Domnul Dumnezeul oștirilor este Numele Lui.”

Amos 4: 13
“... nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău ...”

Daniel 10: 12
Pagina 1 din 2 Următoarea