“... tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

Filipeni 4: 8
“... tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

Filipeni 4: 8
“Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul...”

Psalmul 127: 3
“Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine.”

Proverbe 31: 25
“Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață...”

Plangerile lui Ieremia 3: 22,23
“Semănați potrivit cu neprihănirea, și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire.”

Osea 10: 12
Cât de mult a făcut Domnul pentru tine

Marcu 5: 19
“Iată, voi face ceva nou și-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase.”

Isaia 43: 19
“Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca; ... Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău!”

Isaia 43: 2,3
“cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă, și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc”

Isaia 40: 31
“Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

Iosua 24: 15
“Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.”

Ioan 13: 34
“Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.”

Proverbe 17: 17
“Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.”

Proverbe 17: 17
“Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.”

Proverbe 17: 17
“Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.”

Evrei 11: 1
“Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine și să Se îndure de tine! Domnul să-Și înalțe Fața peste tine și să-ți dea pacea!”

Numeri 6: 24, 25, 26
“tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

Filipeni 4: 8
“tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

Filipeni 4: 8
“Dragostea rabdă îndelung, este binevoitoare, nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.”

1 Corinteni 13: 4-8
“Funia împletită în trei nu se rupe ușor.”

Eclesiastul 4: 12
“Cum dorește un cerb izvoarele de apă așa te dorește sufletul meu pe Tine Dumnezeule!”

Psalm 42: 1
“Cum dorește un cerb izvoarele de apă așa te dorește sufletul meu pe Tine Dumnezeule!”

Psalm 42: 1
Pagina 2 din 2 Anterioara